Resmi Gazete’de bugün (13 Eylül 2022 Resmi Gazete kararları)

YÖNETMELİKLER

– Asansör Periyodik Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Tarım ve Orman Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

TEBLİĞLER

– Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2022/3 Yılı Yapı Yaklaşık Ünite Maliyetleri Hakkında Tebliğ

– Yataklı Sıhhat Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Adap ve Asılları Hakkında Tebliğ

KARAR

– Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Konseyi Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

– Anayasa Mahkemesinin 27/7/2022 Tarihli ve 2018/350 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

RESMİ GAZETE İÇİN TIKLAYIN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.